10.12.2011.

Kontrola karata

Zamislite da radite kao kontrolor u tvornici igračih karata, koja proizvodi špilove s crvenim i s plavim poleđinama. Sjedite kraj trake po kojoj prolaze karte, nekima vidite samo prednju stranu, a nekima samo poleđinu. Danas vam je zadatak samo da provjerite da karte ispred vas zadovoljavaju jedno jednostavno pravilo:

Džokeri mogu biti samo u plavom špilu.

Ispred sebe imate četiri karte, i svakoj karti vidite samo jednu stranu. Jedna je džoker, druga ima crvenu poleđinu, treća je sedmica, a čevrta ima plavu poleđinu. Koje od te četiri karte treba okrenuti da bi provjerili da ne krše pravilo?

Kliknite na karte koje je potrebno okrenuti da bi bili sigurni da sve zadovoljavaju pravilo:

(ili preskoči provjeru)

blog comments powered by Disqus