Prvo načelo je: ne smiješ varati samog sebe — a sebe ćeš najlakše prevariti.Richard Feynman

Što je varljiv.org?

Čovjek ima sposobnost razumnog razmišljanja, ali taj dar može lako izgubiti kad razmišlja o temama koje ga se osobno tiču. Tema ovih stranica su upravo te ljudske nesavršenosti, a posebno ona iznenađujuća nesposobnost da te mane prepoznamo na sebi.